انتخاب سركار خانم مريم انتظام به عنوان كارشناس بهداشت حرفه ايي نمونه بيمارستان هاي استان فارس مورخ ۹ اردي بهشت ۹۷

طي مراسمي مورخ ۹ ارديبهشت ۹۷ كه در دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار گرديد خانم مريم انتظام كارشناس بهداشت حرفه ايي بيمارستان مادر و كودك غدير  به عنوان كارشناس نمونه استان فارس انتخاب شدند .در اين مراسم با اهدا .لوح تقدير و هديه از ايشان قدر داني شد.

 

IMG_20180519_153958_749 IMG_20180519_154013_810 Untitled

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد