برگزاري جشنواره بهداشت دست ۹۵/۱۰/۲۷

برگزاري جشنواره بهداشت دست بيمارستان مادر و كودك غدير ۹۵/۱۰/۲۷

1 ۲۰۱۷۰۱۱۶_۱۲۴۶۰۷ ۲۰۱۷۰۱۱۶_۱۲۴۸۳۵ IMG_20170116_120511 IMG_20170116_125758۲۰۱۷۰۱۱۶_۱۳۱۰۴۹۲۰۱۷۰۱۱۶_۱۳۰۸۴۸

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد