دوازدهم خردادماه ۱۳۹۸ جلسه معارفه مدير جديد بيمارستان

جلسه معارفه جناب آقاي بهرام اختري، مديريت جديد بيمارستان در تاريخ دوازدهم خرداد ماه 1398، با حضور نمايندگان هيات امنا و رياست بيمارستان و مسئولين بخش هاي درماني و پشتيباني، در سالن كنفرانس بيمارستان برگزار گرديد. در اين جلسه دكتر اميني رياست محترم بيمارستان و دكتر كاظمي نماينده محترم هيات امنا در مورد مسائل و مشكلات بيمارستان نكاتي را مطرح نموده و سپس آقاي اختري به بيان نظرات و پيشنهادات خود در مورد نحوه مديريت بيمارستان پرداختند.


دوازدهم خردادماه 1398 جلسه معارفه مدير جديد بيمارستان


دوازدهم خردادماه 1398 جلسه معارفه مدير جديد بيمارستان


بيمارستان مادر و كودك غدير دوازدهم خردادماه 1398 جلسه معارفه مدير جديد بيمارستان

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد