روز حسابدار ۹۷/۰۹/۱۵

روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۱۵ جلسه ايي با حضور مديريت بيمارستان برگزار گرديد و از پرسنل محترم حسابداري تجليل شد

 

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد