غرفه ترويج زايمان طبيعي ۹۷/۰۵/۲۳

 …در تاريخ ۹۷/۰۵/۲۳ غرفه ترويج زايمان طبيعي در بيمارستان برگزار گرديد كه در اين غرفه به پرسنلي كه زايمان طبيعي داشتند هدايايي تقديم شد

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد