كسب مقام نخست بيمارستان در ترويج زايمان طبيعي

كسب مقام نخست بيمارستان در ترويج زايمان طبيعي

.مسئولين بيمارستان ضمن عرض تبريك به پرسنل پر كار و پر تلاش بخش زنان و زايشگاه بيمارستان كسب مقام نخست در ترويج زايمان طبيعي را تبريك گفتند و از پرسنل محترم قدرداني كردند.

1

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد