نوزادان متولد شده ۱۳۹۴/۱/۱

به مناسبت فرا رسيدن عيد نوروز و همزماني آن با ايام فاطميه (س) به مادراني كه بازايمان طبيعي فرزندان خود را در  ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ به دنيا آورده اند ۵۰ درصد مبلغ فرانشيز تخفيف داده مي شود.

نوزاداني كه از تاريخ ۱۳۹۴/۱/۱ لغايت ۱۳۹۴/۱/۴ در اين مركز متولد شوند و نام آنها فاطمه يا زهرا گذاشته شود پس از ارائه كپي شناسنامه هديه ويژه اي از طرف مديريت بيمارستان براي آنها در نظر گرفته شده است.

به كليه نوزاداني كه از تاريخ ۱۳۹۴/۱/۱ در اين مركز متولد شده اند لباس سنتي نوروز منقش به نام مبارك حضرت زهرا (س) به همراه يك عدد پلاك طلا هديه داده شد.

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد