يكي از فعاليت هاي بخش فرهنگي بيمارستان شامل مشاوره ديني

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد