کارگاه آموزشی سنجه های اعتباربخشی بهداشت حرفه اي

اعتباربخشی بهداشت حرفه ای، ویژه مسئولین بهداشت حرفه ای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ۲۹ آبانماه.

در راستای اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در بیمارستان، کارگاه آموزشی “بررسی سنجه های اعتباربخشی بهداشت حرفه ای ” با حضور ۶۰ نفر از مسئولین بهداشت حرفه ای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و خانم غیاثی مسئول اعتباربخشی معاونت درمان توسط معاونت بهداشتی در محل سالن اجتماعات بیمارستان مادر و کودک غدیر، برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی،ابتدا در مورد خستگی محیط کارو اهمیت اجرای سنجه ها، نواقص سنجه های موجود وسوالات مختلف در زمینه معاینات کار و … توضیح داده شد، همچنین برای حاضرین در جلسه، تقسیم بندی بررسی وظایف قسمتهای مختلف سنجه و شناسایی مشکلات وارائه جهت طرح در جلسه آتی انجام شد .

1111 2222 3333

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد