جشنواره ايمني دارو ۹۷/۰۵/۲۳

جشنواره ايمني دارو در تاريخ ۹۷/۰۵/۲۳ در بيمارستان برگزار گرديد كه كليه بخش ها در اين جشنواره حضور داشتند و هر بخش فعاليت و خلاقيت خاص در اين زمينه انجام داده بود كه اين جشنواره كه با حضور مدير و  رئيس  و مترون بيمارستان راند شد

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد