انتقادات و پيشنهادات

بی‌تردید، ارایه خدمات با بهترین کیفیت ممکن و تامین رضایت بيماران و همراه بيمار همواره یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت اين بيمارستان است و همواره تلاش همه جانبه‌ای برای تحقق بخشیدن به این هدف صورت گرفته است

 

:لطفاً جهت ارسال نظرات ، انتقادات و پیشنهادها به نکات زیر توجه نمایید

  • اطلاعات وارد شده توسط شما محرمانه خواهد بود و به صورت گزارشي به مسئول پيگيري ارائه خواهد شد
  • لطفا گزينه هاي مشخص شده با ستاره را حتما تكميل نماييد
  • لطفا در حفظ و نگهداري شماره پيگيري توليد شده توسط سامانه كوشا باشيد

 

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد