بستري اطفال

بخش داراي يك اتاق اقدامات درماني و يك اتاق ايزوله مي باشد بخش بستري. هر اتاق بخش به طور مجزا داراي سرويس بهداشتي ، حمام و تلويزيون مي باشد اين بخش ، با همكاري پزشكان متخصص وعمومي ، و وپرستاران دلسوز وبا تجهيزات كامل در خدمت بيماران عزيز مي باشد. بخش بستري بيمارستان مادر و كودك غدير

 

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد