بستري اطفال

GE- O.M VOMITHING – این بخش در طبقه دوم بيمارستان ساخته شده است و اين بخش شامل ۱۲ عدد تخت مي باشد و بيماريهاي شايع دربخش شامل : نمونيا – تب وتشنج – عفونت ادراري

 مسئول علمي بخش : دكتر سيد بهروز دشتي

اسامي پزشكاني كه بيماران را ويزيت مي كنند شامل:

دكتر دشتي –

دكتر بينايي –

دكتر عيدي نژاد –

دكتر رضايي فريد –

دكتر فلاح پور –

دكتر نامجو –

رفيع زاده –

دكتر مقتدري –

دكتر بذرافشان –

دكتر امام قريشي –

دكتر برحق طلب –

مسئول بخش : خانم زهرا بيات

: پرسنل بخش بستري

خانم ها مينا پنجه افكن، ليلا ساسانيان،حامده اسلام دوست،فاطمه يونسي،سعيده مرادي، فوزيه آلوس، راحيل نعمت اللهي، صديقه رنجبر، فاطمه شفيعي

منشي :خانم فاطمه مطوري

كمك بهيار: خانم سميرا قناعتيان

 : تجهيزاتي كه در بخش بستري موجود ميباشد

 منبع نور – دستگاه فيزيو تراپي – ونتيلاتور – مانيتور پرتابل – ساكشن پرتابل – سرنگ پمپ – انفيوژن پمپ ، دستگاه نبولايزر ، بخور گرم و سرد

 

 

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد