بهبود كيفيت

مهمترين هدف از تشكيل واحد بهبود كيفيت، كارايي و اثر بخشي خدمات مي باشد كه نيازمند يك رويكرد نظام مند برنامه ريزي، نظارت و سنجش پيامدهاي باليني، انساني و اقتصادي است
اين دفتر متشكل از مسئول واحد و كارشناس بهبود كيفيت و كارشناس ايمني بيمار مي باشد.
شرح وظايف واحد بهبود كيفيت
تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
تهیه برنامه عملیاتی سالیانه
بررسی کیفیت خدمات
ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
هماهنگی لازم در خصوص ارزشیابی سالانه بیمارستان
ایجاد هماهنگی بین واحد های بیمارستان
ایجاد هماهنگی با سایر واحد های دانشگاه
ایجاد هماهنگی بین بخشی
تهيه و تدوين شاخص هاي مورد نیاز مسئولان بيمارستان
تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط
جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه
تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان
بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد
بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه
بررسی رضایتمندی ارباب رجوع داخلی
بررسی رضایت مندی ارباب رجوع خارجی
پایش مستمر فعالیت ها
تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی
ارتباط مستمر با مسئولان بيمارستان در جهت رفع مشكلات
نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه
بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل
تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه
شرکت در جلسات و کنفرانسهای مرتبط

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد