جراحي اطفال

داراي سرويس هاي ارتوپدي اطفال ،ارتوپدي بزرگسال ،نورو سرجري ،يورولوژي ،نفرولوژي ،چشم ،پوست ،گوش ،حلق وبيني ،جراحي اطفال جراحي عمومي بزرگسال،جراحي زيبايي بيني و جراحي شكاف كام وشكاف لب مي باشد. در اين بخش با حضور پرستاران مجرب مراقبت هاي پرستاري بسيار خوبي جهت بيماران انجام مي گيرد جراحي اطفال

 

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد