رادیولوژی

این بخش در طبقه اول بیمارستان واقع شده است   از جمله وسایل پیشرفته این بخش ” فلوروسکوپی   رادیولوپی   سونوگرافی است

در این بخش رادیولوژیهای تخصصی  رنگی نیز انجام میشود که عبارتند از : گرافی رنگی از رحم- ,عکس رنگی از روده بزرگ و کوچک  – عکس رنگی از مری – عکس از مثانه و مجاری ادراری – عکس رنگی از معده آپر جی ای – فیسچولاگرافی – دیستال لوپو گرافی

ازجمله سونو هایی که در ای بخش انجام میشود : سونوگرافی معمولی – (شکم ، لگن ، بارداری) سونوگرافی رنگی (شریانی ، وریدی ، اندامها ) بیوفیزیکال  تخصصی نوزادان ، رفلاکس نوزادان ، مفصل ران با اندازه گیری زاویه تخلیه مایع   بافت نرم و مفاصل  سینه و بافت نرم داخلی

برجسته ترین و جدیدترین اقداماتی که دراین بخش به کمک دستگاه پیشرفته بون سیتومتري انجام می گیرد تعیین تراکم استخوانی و میزان تجمع چربی در بدن میباشد

پزشک این بخش : دکتر کمالی

جهت اطلاعات بيشتر مي توان به صفحه اصلي سايت بخش خدمات /  راديولوژي و سونوگرافی مراجعه فرمائيد

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد