راهنمای طبقات

طبقه اول :  آزمايشگاه – اورژانس – راديولوژي – سلف سرويس – نمازخانه

طبقه دوم : درمانگاه – بخش بستري – داروخانه – پذيرش و ترخيص و صندوق – اتاق عمل شماره ۲

طبقه سوم : بخش زنان و زايمان – جراحي اطفال – NICU

طبقه چهارم : بخش لاپارسكوپي – اتاق عمل شماره ۱- بخش نازايي

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد