كاركنان

ويژه كاركنان بيمارستان مادر و كودك غدير

همكاران محترم: اين صفحه براي پرسنل و پزشكان محترم بيمارستان مادر و كودك غدير طراحي شده است. با استفاده از اين بخش شما مي توانيد اطلاعات مورد نياز جهت بيمه تكميلي، نكات آموزشي و... را بدست آورده و از سامانه اطلاعات پرسنلي استفاده نماييد.

مدير سايت
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد