پزشكان

 
پزشک
تخصص
بخش
دكتر افسون زارعي جراح و متخصص زنان و زايمان فلوشيپ نازايي و جراحي لاپاراسكوپي
دكتر بهيه نام آور جهرمي متخصص زنان و زايمان فلوشيپ نازايي درمان ناباروري(IVF)
دكتر بيژن خادمي دكتر بيژن خادمي متخصص گوش و حلق و بینی جراحي هاي زيبايي
دكتر حميد رضا نمازي فوق تخصص ارتوپدي اتاق عمل
دكتر حميدرضا فروتن متخصص جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي اطفال لاپاراسکوپی
دكتر ژاله ذوالقدر
دكتر سعيد البرزي جراح و متخصص زنان و زايمان فلوشيپ نازايي و جراحي لاپاراسكوپي درمان ناباروري(IVF)
دكتر سيد بهروز دشتي متخصص اطفال دكتر سيد بهروز دشتي متخصص اطفال درمانگاه، بخش هاي بستري
دكتر سيد عباس بناني
دكتر سيد وحيد حسيني دكتر سيد وحيد حسيني متخصص جراحی عمومی فلوشیپ جراحی کلورکتال جراحی لاپاروسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
دكتر شهريار ضيغمي فلو متخصص كليه و مجاري ادراري درمانگاه و اتاق عمل
دكتر عالمتاج صمصامي
دكتر علي بهادر فوق تخصص جراحی اطفال دكتر علي بهادر فوق تخصص جراحی اطفال داخلي واتفاقات اطفال
دكتر عليرضا امين شريفي جراح و متخصص كليه و مجاري ادراري فوق تخصص لاپاراسكوپي اطفال دكتر عليرضا امين شريفي جراح و متخصص كليه و مجاري ادراري فوق تخصص لاپاراسكوپي اطفال لاپاراسکوپی
دكتر محمد ابراهيم پارسانژاد
دكتر محمد رضا طالب نژاد
دكتر محمدحسن هاشمي زاده متخصص حراحي عمومي - فلوشيپ فوق تخصصي لاپاراسكوپي پيشرفته و جراحي هاي چاقي و متابوليك جراحی لاپاروسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
دكتر مژگان شاهيان فوق تخصص نوزادان NICU
دكتر مسعود اميني دكتر مسعود اميني متخصص جراحی عمومی فلوشیپ لاپراسکوپی جراحی لاپاروسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
دكتر ناصر اوجي فلوشیپ اکولوپلاستیک و جراحی حدقه جراحي هاي زيبايي
دكتر اسماعيل صادقي فوق تخصص عفونی کودکان دکتر اسماعیل صادقی فوق تخصص عفونی کودکان
دکتر رضا کبودخانی متخصص گوش و حلق و بینی جراحي هاي زيبايي
دكتر عبدالكريم رحمانيان متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر عبدالکریم رحمانیان متخصص جراحی مغز و اعصاب لاپاراسکوپی
دكتر محمدرضا آذرپيرا فوق تخصص ارتوپدی اطفال متخصص ارتوپدی دکتر محمدرضا آذرپیرا فوق تخصص ارتوپدی اطفال متخصص ارتوپدی لاپاراسکوپی
دكتر مهزاد جاويد فوق تخصص ارتوپدی اطفال متخص ارتوپدی دکتر مهزاد جاوید فوق تخصص ارتوپدی اطفال متخص ارتوپدی لاپاراسکوپی
دكتر غلامحسين شاهچراغي فوق تخصص ارتوپدی اطفال متخصص ارتوپدی دکترغلامحسین شاهچراغی فوق تخصص ارتوپدی اطفال متخصص ارتوپدی لاپاراسکوپی
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد