خارج كردن كليه : نفركتومي

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد