نكات تغذيه اي جهت كودكان

جهت دريافت پمفلت اينجا كليك كنيد

واحد تغذيه بيمارستان مادر و كودك غدير با حضور كارشناس ماهر تغذيه در موارد زير آماده راهنمايي و ارايه مشاوره به مراجعه كنندگان گرامي ميباشد

فعاليت هاي بخش تغذيه به شرح زير مي باشد:
كارشناس تغذيه :ليلا وفا
ساعات ويزيت بيمار روز هاي شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مي باشد.
مشاوره تغذيه كودكان در ارتباط با :
كودكان لاغر
كودكان چاق
تغذيه دانش آموزان
مشاوره تغذيه بزرگسالان در ارتباط با :
تغذيه بعد از جراحي چاقي
رژيم هاي مادران باردار ديابيتك

همچنين بيماراني كه در خارج از بيمارستان عمل جراحي چاقي انجام داده باشند در روزهاي ذكر شده مي توانند به واحد تغذيه جهت انجام مشاوره مراجعه فرمايند.

جهت دريافت پمفلت اينجا كليك كنيد

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد