سلول های بنیادی

  • سلول درمانی
  • درمان ساییدگی
  • درمان ساییدگی مفاصل زانو
  • توليد داربست هاي بيولوژيك در موفقيت آميز بودن سلول درماني

ivf_oproomivf_lab

 

  • Cell Separator
  • Nitrogen Tank
  • CO2 Incobator
  • Fluorescence Microscope
  • Invert Microscope
  • Real Time PCR System
تجهيزات مركز سلول درماني بيمارستان مادر و كودك غدير

 

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد