داخلي واتفاقات اطفال

بخش اتفاقات كه درطبقه همكف بيمارستان واقع شده داراي ۱۲تخت بستري و ۳عدد برانكارد و ۱ تخت احياء در ورودي بخش ترياژ قرارگرفته و بيمار در بدو ورود توسط پرستار ترياژشده و به اتاق اسكرين جهت ويزيت پزشك عمومي ارجاع داده مي شود و داراي سه اتاق جهت بستري بيمار و يك اتاق جهت انجام خدمات سرپايي واتاق دارو و اتاق CPCR (احياي پايه) مي باشد.

 

: خدمات

.ازقبيل ترياژ ، وصل سرم ، تزريقات ، خون گيري ، بستري كردن بيمار بخصوص اطفال ولي بيمار بزرگسال بدحال وبيماران بعد از عمل پذيرش مي شوند

 

: پزشكاني كه در اين بخش همكاري و فعاليت مي كنند عبارتند از

متخصصين اطفال : آقاي دكتردشتي رئيس بخش ومسئول علمي بخش / آقاي دكتر بينايي/آقاي دكتر عيدي نژاد/آقاي دكتر بذرافشان فوق تخصص خون اطفال /خانم دكتر مقتدري فوق تخصص آسم آلرژي/خانم دكتر امام قريشي فوق تخصص نفرولوژي /آقاي دكتر صادقي فوق عفوني اطفال /خانم دكتر رضايي فريد/خانم دكترنامجو /خانم دكتر فلاح پور/آقاي دكتر رفيع زاده

پزشكان عمومي اتفاقات : آقاي دكتر افخم /آقاي دكتر انوار/آقاي دكتر خطيبي/خانم دكتر احمدي /خانم دكتر عسكرنژاد)

پرسنل اتفاقات : خانم ليلا شامحمدي سرپرستار/خانم ليلا اژدري /خانم مهسا ليمو پرور/خانم محبوبه شهرياري /خانم الهام قلج خاني /خانم مريم همايون /خانم طاهره ناركي /فاطمه زارع/خانم مهسا يونسي/خانم نسيم زارع /خانم زيبا شريفي /آقاي عليرضا رستمي/اسماء ثانوي /ميترا موسوي /زهرا ابراهيمي

 

: تجهيزات

دي سي شوك

ونتيلاتور

مانيتورپرتابل وثابت

ساكش پرتابل وثابت در اتاقها

پالس اكسي متري

سرنگ پمپ

اينفيوژن پمپ

دستگاه نوار قلب

.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد