راديولوژي و سونوگرافی

راديولوژي در طبقه اول قرار دارد. اين بخش تنها مركز انجام سونوگرافي هاي تخصصي مربوط به آنومالينهاي نوزادان در جنوب كشور مي باشد. و تمامي خدمات راديو گرافي ساده و تخصصي وسونوگرافي ساده و رنگي به تمامي بيماران و مراجعه كنندگان محترم در ۲۴ساعت به صورت شبانه روزي انجام مي شود.

 

.در اين مركز توسط انجام اقدامات مربوط به راديولوژي توسط اساتيد مجرب دانشگاه سركار خانم ها دكتر كمالي ،دكتر غلامي و دكتر يارمحمودي انجام مي شود

مسئول بخش :پريسا عباسي

پرسنل بخش:مرضيه پارسايي ، الهام نيك بين ، مريم اميري ، فاطمه حبيبي ، سمانه دلپذير ، راضيه حسين پور

خدمات

 • راديو گرافي ساده و تخصصي
 •  سونوگرافي ساده و (كالرداپلر) رنگي
 • NT/NB( سه ماهه اول بارداري)
 •  شخيص ناهنجاري هاي(مالفورماسيون)مادرزادي سه ماهه دوم بارداري
 • سونوگرافي تخصصي نوزادان
 • تمامي سونوگرافي هاي حاملگي وغيره
 • كليه خدمات مربوط به تصويربرداري ديجيتال
 • فلوروسكپي
 • تمامي گرافي هاي ساده و گرافي هاي تخصص شامل عكس رنگي از رحم (H.S.G) جهت نازايي بانوان
 • گرافي رنگي از مري ،معده ،روده كوچك ،روده بزرگ ،مثانه  و غيره
 • اكوكارديوگرافي
 • سنجش تراكم استخوان
 • سنجش چربي ها وتوده هاي بدني (BMI)

 

 

تجهيزات

 •  PACS سيستم
 • DDR راديوگرافي ديجيتال
 • دستگاه فلوروسكوپي
 • دستگاه Bone Densitometry
آزمايشگاه بيمارستان فوق تخصصي مادر و كودك غدير
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد