خدمات راديولوژي و سونوگرافی

راديولوژي در طبقه اول قرار دارد. اين بخش تنها مركز انجام سونوگرافي هاي تخصصي مربوط به آنومالينهاي نوزادان در جنوب كشور مي باشد.

 

خدمات

  • كليه خدمات مربوط به تصويربرداري ديجيتال
  • فلوروسكپي
  • سونوگرافي رنگي
  • CT
  • اكوكارديوگرافي
  • سونوگرافي تخصصي نوزادان

 

 

تجهيزات

  • سيستم PACS
  • راديوگرافي كامپيوتري
جراحي زيبايي بيمارستان مادر و كودك غدير
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد