احداث و تجهیز اتاق آمادگی پیش از عمل

تعداد بازديد: 299
بيمارستان مادر و كودك غدير احداث و تجهيز اتاق آمادگی پيش از عمل ساخت ، تجهيز و نحوه برنامه ريزي و فعاليت سالن پذيرش آمادگي و آموزش هاي قبل از عمل بيمارستان مادر و كودك غدير تكميل گرديد
و با حضور مدير عامل و اعضا محترم هيأت مديره

آقاي دكتر مسعود اميني رياست بيمارستان

جناب آقاي بهرام اختري مدير بيمارستان

سركار خانم عسكري مدير پرستاري

افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت .


احداث و تجهيز اتاق آمادگی پيش از عمل


احداث و تجهيز اتاق آمادگی پيش از عمل


احداث و تجهيز اتاق آمادگی پيش از عمل


احداث و تجهيز اتاق آمادگی پيش از عمل


احداث و تجهيز اتاق آمادگی پيش از عمل


احداث و تجهيز اتاق آمادگی پيش از عملاخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير