برگزاری دو دوره مسابقه شطرنج سال ۱۴۰۲

تعداد بازديد: 209
بيمارستان مادر و كودك غدير برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402 دوره اول درون بيمارستاني و دوره دوم بين سه بيمارستان مادر و كودك غدير و بيمارستان كوثر و بيمارستان MRI

برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج شامل


دوره اول درون بيمارستاني


مقام اول آقايان : مهندس شاهپور پارسائيان كارشناس فناوري اطلاعات


مقام اول بانوان :‌ خانم منصوره يوسفي مسئول منابع انساني


مقام دوم : خانم افسانه فاتحي كارشناس آزمايشگاه


مقام سوم : خانم مريم ستوده مسئول بخش VIPدوره دوم بين سه بيمارستان مادر و كودك غدير و بيمارستان كوثر و بيمارستان MRI


كسب مقام اول : خانم هاجر زارع با سمت ماما از بيمارستان مادر و كودك غدير


كسب مقام دوم : آقاي مجيد قدوسي با سمت كارشناس فناوري اطلاعات از بيمارستان كوثر


كسب مقام سوم :‌آقاي مجيد محمدي با سمت پرستار از بيمارستان MRIبرگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402


برگزاري دو دوره مسابقه شطرنج سال 1402 

اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير