شماره تلفن های بیمارستان

تعداد بازديد: 130150

تلفن: ۰۷۱۳۲۲۷۹۷۰۱

نوبت دهی واتساپ درمانگاه: ۰۹۰۱۲۰۳۲۷۸۸

تلفن داخلی نام بخش
۳۰۰۱ خدمات
۲۳۲۳ انبار
۲۲۸۶ جراحی اطفال
۲۲۳۴ بستری ۱
۲۲۲۸ بیمه گری
۲۲۷۲ تدارکات
۲۲۳۸ صندوق
۲۳۳۰ CSR
2211 درمانگاه
۲۲۴۹ داروخانه
۲۲۱۳ امور اداری و کارگزینی
۲۳۴۵ اتفاقات
۲۳۳۴ تغذیه
۲۲۴۱ GYN
2237 بهداشت محیط و حرفه ای
۲۲۳۱ ریاست
۲۲۳۶ فناوری اطلاعات IT
2276 IVF
2363 آزمایشگاه
۲۲۱۶ امور مالی
۲۲۳۱ مدیریت
۲۲۶۵ مدارک پزشکی
۲۲۲۷ تجهیزات پزشکی
۲۳۰۲ مراقبتهای ویژه نوزادان
۲۲۹۷ بخش جراحی زنان – زایشگاه – OB
2243 دفتر پرستاری
۲۲۴۴ اتاق عمل
۲۳۷۲ بهبود کیفیت
۲۲۷۰ پذیرش اتاق عمل
۲۲۳۰ حراست
۲۳۵۷ سلولهای بنیادی
۲۳۰۰ تاسیسات
۲۲۸۹ لاپراسکوپی
۲۳۶۸ رادیولوژی
اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير