احداث پارکینگ مسقف پرسنلی

تعداد بازديد: 280
بيمارستان مادر و كودك غدير احداث پاركينگ مسقف پرسنلی در جهت رفاه حال و افزايش رضايتمندی اساتيد ، پزشكان و كاركنان بيمارستان مادر و كودك غدير عمليات اجرايي ايجاد سايبان و مسقف كردن پاركينگ بيمارستان مادر و كودك غدير اتمام و با حضور مدير عامل و اعضاء محترم هيات مديره ، آقاي دكتر مسعود امينی رياست و جناب آقای بهرام اختری مديريت بيمارستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت


احداث پاركينگ مسقف پرسنلی


احداث پاركينگ مسقف پرسنلی 

اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير