پزشکان

تعداد بازديد: 150571
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مسعود اميني
نام: دكتر مسعود اميني
تخصص: متخصص جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی
بخش فعاليت: جراحی لاپاراسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دکترغلامحسین شاهچراغی
نام: دکترغلامحسین شاهچراغی
تخصص: جراح و متخصص ارتوپدی اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه و لاپاراسکوپی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر حميدرضا فروتن
نام: دكتر حميدرضا فروتن
تخصص: متخصص جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي اطفال
بخش فعاليت: لاپاراسکوپی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سيد وحيد حسيني
نام: دكتر سيد وحيد حسيني
تخصص: متخصص جراحی عمومی فلوشیپ جراحی کلورکتال
بخش فعاليت: جراحی لاپاروسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سيد بهروز دشتي
نام: دكتر سيد بهروز دشتي
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه، بخش هاي بستري
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر نرگس منتظري
نام: دكتر نرگس منتظري
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دکتر مهزاد جاوید
نام: دکتر مهزاد جاوید
تخصص: فوق تخصص ارتوپدی اطفال متخص ارتوپدی
بخش فعاليت: لاپاراسکوپی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر آزاده موسوي شيرازي
نام: دكتر آزاده موسوي شيرازي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر آرزو نياكان
نام: دكتر آرزو نياكان
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر زهرا شيرواني
نام: دكتر زهرا شيرواني
تخصص: فلوشيپ انكولوژي زنان (سرطان هاي زنان)
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر رزينا اديبي
نام: دكتر رزينا اديبي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر كفايت چمن آرا
نام: دكتر كفايت چمن آرا
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر حسين رمضاني
نام: دكتر حسين رمضاني
تخصص: جراح مغز و اعصاب
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكترحميدعربي
نام: دكترحميدعربي
تخصص: متخصص قلب و عروق
بخش فعاليت: NICU
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر زهرا شمالي
نام: دكتر زهرا شمالي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ فوق تخصص نازايي و IVF
بخش فعاليت: درمان ناباروري IVF
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر غلامرضا پارسا
نام: دكتر غلامرضا پارسا
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: NICU
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر خوبيار زارع
نام: دكتر خوبيار زارع
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر الهام حسيني نژاد
نام: دكتر الهام حسيني نژاد
تخصص: متخصص قلب و عروق
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مريم نيكنام
نام: دكتر مريم نيكنام
تخصص: فوق تخصص گوارش اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر كارملا كمالي
نام: دكتر كارملا كمالي
تخصص: متخصص راديولوژي
بخش فعاليت: راديولوژي
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر صديقه عمويي
نام: دكتر صديقه عمويي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ فوق تخصص نازايي و IVF
بخش فعاليت: درمان ناباروري IVF
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر كيوان دولتي اصل
نام: دكتر كيوان دولتي اصل
تخصص: متخصص راديولوژي
بخش فعاليت: راديولوژي
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكترمحمدعلي فلاحي
نام: دكترمحمدعلي فلاحي
تخصص: فوق تخصص قلب كودكان
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر الهه كاوسي
نام: دكتر الهه كاوسي
تخصص: متخصص داخلي
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سيد حسين سعادت
نام: دكتر سيد حسين سعادت
تخصص: متخصص كليه و مجاري ادراري
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سعيد البرزي
نام: دكتر سعيد البرزي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان فلوشيپ نازايي و جراحي لاپاراسكوپي
بخش فعاليت: درمان ناباروري(IVF)
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر افسون زارعي
نام: دكتر افسون زارعي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان فلوشيپ نازايي و جراحي لاپاراسكوپي
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر بهيه نام آور جهرمي
نام: دكتر بهيه نام آور جهرمي
تخصص: متخصص زنان و زايمان فلوشيپ نازايي
بخش فعاليت: درمان ناباروري(IVF)
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر بيژن خادمي
نام: دكتر بيژن خادمي
تخصص: متخصص گوش و حلق و بینی
بخش فعاليت: جراحي هاي زيبايي
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر محمدكاظم تدين
نام: دكتر محمدكاظم تدين
تخصص: متخصص جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی
بخش فعاليت: جراحی لاپاروسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر علي محمد بنان زاده
نام: دكتر علي محمد بنان زاده
تخصص: متخصص جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی
بخش فعاليت: جراحی لاپاروسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مجيد اكرمي
نام: دكتر مجيد اكرمي
تخصص: فلوشيپ فوق تخصص جراحي سرطان و آنكوپلاستي
بخش فعاليت: اتاق عمل- درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر داريوش ايراني
نام: دكتر داريوش ايراني
تخصص: متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری - فلوشیپ اندویورولوژی (جراحی های اندوسکوپیک)
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر شهاب بينايي
نام: دكتر شهاب بينايي
تخصص: متخصص نوزادان و اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فهيمه تواضع
نام: دكتر فهيمه تواضع
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر آرمين ابطحيان
نام: دكتر آرمين ابطحيان
تخصص: متخصص ارتوپدي اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مهسا فلاح پور
نام: دكتر مهسا فلاح پور
تخصص: متخصص اطفال و نوزادان
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مريم رضايي فريد
نام: دكتر مريم رضايي فريد
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر علي اكبر محمدي
نام: دكتر علي اكبر محمدي
تخصص: فوق تخصص جراح پلاستيك
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر شهريار ضيغمي
نام: دكتر شهريار ضيغمي
تخصص: فوق تخصص كليه و مجاري ادراري و نازايي مردان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر رامين عيدي نژاد
نام: دكتر رامين عيدي نژاد
تخصص: متخصص كودكان و نوزادان
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مژگان شاهيان
نام: دكتر مژگان شاهيان
تخصص: فوق تخصص نوزادان
بخش فعاليت: NICU
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فريده خرمي
نام: دكتر فريده خرمي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان -فلوشيپ لاپاراسكوپي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر حميد رضا نمازي
نام: دكتر حميد رضا نمازي
تخصص: فوق تخصص ارتوپدي
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر اعظم فرجي
نام: دكتر اعظم فرجي
تخصص: متخصص زنان فلوشيپ پريناتولوژي
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سميه نامجو
نام: دكتر سميه نامجو
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر هاشم رفيع زاده
نام: دكتر هاشم رفيع زاده
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر احسان برزيده
نام: دكتر احسان برزيده
تخصص: متخصص مغز و اعصاب
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر پگاه كرامتي
نام: دكتر پگاه كرامتي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فاطمه سادات نجيب
نام: دكتر فاطمه سادات نجيب
تخصص: متخصص زنان و زايمان فلوشيپ آنكولوژي
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر الهام عسكري
نام: دكتر الهام عسكري
تخصص: متخصص زنان و زايمان فلوشيپ لاپاراسكوپي
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر كامليا هميري
نام: دكتر كامليا هميري
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكترسيدعلي هاشمي
نام: دكترسيدعلي هاشمي
تخصص: متخصص ارتوپدي فلوشيپ جراحي زانو
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر علي اصغر كوثري
نام: دكتر علي اصغر كوثري
تخصص: فلو متخصص جراحي دست و اندام فوقاني
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر حامد جعفري
نام: دكتر حامد جعفري
تخصص: جراح و متخصص ارتوپدي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فاطمه امام قرشي
نام: دكتر فاطمه امام قرشي
تخصص: متخصص اطفال و فوق تخصص كليه اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر محمدرضا هادوي
نام: دكتر محمدرضا هادوي
تخصص: متخصص بيهوشي
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر عباس حسن پور
نام: دكتر عباس حسن پور
تخصص: جراح ومتخصص كليه ، مجاري ادراري و تناسلي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر وحيد زنگوري
نام: دكتر وحيد زنگوري
تخصص: فلوشيپ فوق تخصصي سرطان
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فاطمه شهبازي
نام: دكتر فاطمه شهبازي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فاطمه اسديان
نام: دكتر فاطمه اسديان
تخصص: متخصص پاتولوژي
بخش فعاليت: آزمايشگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر اصغر بذرافشان
نام: دكتر اصغر بذرافشان
تخصص: متخصص اطفال - فوق تخصص آنكولوژي اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر بهزاد خادمي
نام: دكتر بهزاد خادمي
تخصص: متخصص چشم پزشكي
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر علي اصلاحي
نام: دكتر علي اصلاحي
تخصص: متخصص كليه و مجاري ادراري
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر كاميار ايرواني
نام: دكتر كاميار ايرواني
تخصص: متخصص گوش ، حلق و بيني
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر غلامرضا معتضديان
نام: دكتر غلامرضا معتضديان
تخصص: فوق تخصص جراحي پلاستيك
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر انوشه خواجه دهي
نام: دكتر انوشه خواجه دهي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر زهرا جهان آبادي
نام: دكتر زهرا جهان آبادي
تخصص: متخصص يورولوژي
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر محمد هادي گرامي
نام: دكتر محمد هادي گرامي
تخصص: متخصص ارتوپدي اطفال
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر علي خجسته
نام: دكتر علي خجسته
تخصص: فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترميمي
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتراعظم شجاعي
نام: دكتراعظم شجاعي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر افسون فاضل زاده
نام: دكتر افسون فاضل زاده
تخصص: فوق تخصص جراحي پلاستيك و ترميمي
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر اعظم حسيني نوحداني
نام: دكتر اعظم حسيني نوحداني
تخصص: متخصص زنان و زايمان - فلوشيپ لاپاراسكوپي و هيستروسكوپي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر علي تدين چهارسوقي
نام: دكتر علي تدين چهارسوقي
تخصص: فوق تخصص جراحي اطفال
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر عبدالرضا حق پناه
نام: دكتر عبدالرضا حق پناه
تخصص: فوق تخصص كليه و مجاري ادراري و تناسلي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مهدي ديانت پور
نام: دكتر مهدي ديانت پور
تخصص: متخصص ژنتيك
بخش فعاليت: درمان ناباروري(IVF)
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مژگان مقتدري
نام: دكتر مژگان مقتدري
تخصص: فوق تخصص آسم و آلرژي
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكترطاهره شابهرامي
نام: دكترطاهره شابهرامي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكترزهره چيت سازي
نام: دكترزهره چيت سازي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل و IVF
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مريم ايران فر
نام: دكتر مريم ايران فر
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر ناهيد احمدي
نام: دكتر ناهيد احمدي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سارا صادقي
نام: دكتر سارا صادقي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل و درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكترمحبوبه محمدزاده
نام: دكترمحبوبه محمدزاده
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سارا داوودي
نام: دكتر سارا داوودي
تخصص: متخصص زنان فلوشيپ نازايي
بخش فعاليت: اتاق عمل و IVF
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر آزاده زندبينا
نام: دكتر آزاده زندبينا
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر محمد كريم جوهري
نام: دكتر محمد كريم جوهري
تخصص: متخصص چشم
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
متخصص كودكان#متخصص اطفال#متخصص نوزادان#بهترین دکتر ای وی اف در شیراز#دكتر خوب#بهترین دکتر نازایی#دکتر ختنه در شیراز#بهترین دکتر زنان شیراز#متخصص زنان و زایمان#دکتر دشتی شیراز
اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير