پزشکان

تعداد بازديد: 114303
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مسعود اميني
نام: دكتر مسعود اميني
تخصص: متخصص جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی
بخش فعاليت: جراحی لاپاراسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دکترغلامحسین شاهچراغی
نام: دکترغلامحسین شاهچراغی
تخصص: جراح و متخصص ارتوپدی اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه و لاپاراسکوپی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر حميدرضا فروتن
نام: دكتر حميدرضا فروتن
تخصص: متخصص جراحي عمومي و فوق تخصص جراحي اطفال
بخش فعاليت: لاپاراسکوپی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سيد وحيد حسيني
نام: دكتر سيد وحيد حسيني
تخصص: متخصص جراحی عمومی فلوشیپ جراحی کلورکتال
بخش فعاليت: جراحی لاپاروسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سيد بهروز دشتي
نام: دكتر سيد بهروز دشتي
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه، بخش هاي بستري
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دکتر مهزاد جاوید
نام: دکتر مهزاد جاوید
تخصص: فوق تخصص ارتوپدی اطفال متخص ارتوپدی
بخش فعاليت: لاپاراسکوپی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر زهرا شيرواني
نام: دكتر زهرا شيرواني
تخصص: فلوشيپ انكولوژي زنان (سرطان هاي زنان)
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر زهرا شمالي
نام: دكتر زهرا شمالي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ فوق تخصص نازايي و IVF
بخش فعاليت: درمان ناباروري IVF
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دکتر اسماعیل صادقی
نام: دکتر اسماعیل صادقی
تخصص: فوق تخصص عفونی کودکان
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دکتر رضا کبودخانی
نام: دکتر رضا کبودخانی
تخصص: متخصص گوش و حلق و بینی
بخش فعاليت: جراحي هاي زيبايي
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر صديقه عمويي
نام: دكتر صديقه عمويي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان و فلوشيپ فوق تخصص نازايي و IVF
بخش فعاليت: درمان ناباروري IVF
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سعيد البرزي
نام: دكتر سعيد البرزي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان فلوشيپ نازايي و جراحي لاپاراسكوپي
بخش فعاليت: درمان ناباروري(IVF)
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر افسون زارعي
نام: دكتر افسون زارعي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان فلوشيپ نازايي و جراحي لاپاراسكوپي
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر بيژن خادمي
نام: دكتر بيژن خادمي
تخصص: متخصص گوش و حلق و بینی
بخش فعاليت: جراحي هاي زيبايي
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر ناصر اوجي
نام: دكتر ناصر اوجي
تخصص: فلوشیپ اکولوپلاستیک و جراحی حدقه
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر محمدكاظم تدين
نام: دكتر محمدكاظم تدين
تخصص: متخصص جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی
بخش فعاليت: جراحی لاپاروسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر علي محمد بنان زاده
نام: دكتر علي محمد بنان زاده
تخصص: متخصص جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی
بخش فعاليت: جراحی لاپاروسکوپی,مشاوره و درمان چاقی
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مجيد اكرمي
نام: دكتر مجيد اكرمي
تخصص: فلوشيپ فوق تخصص جراحي سرطان و آنكوپلاستي
بخش فعاليت: اتاق عمل- درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر داريوش ايراني
نام: دكتر داريوش ايراني
تخصص: متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری - فلوشیپ اندویورولوژی (جراحی های اندوسکوپیک)
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر شهاب بينايي
نام: دكتر شهاب بينايي
تخصص: متخصص نوزادان و اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فهيمه تواضع
نام: دكتر فهيمه تواضع
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مسعود عزيزي
نام: دكتر مسعود عزيزي
تخصص: فوق تخصص گوارش و كبد بزرگسال
بخش فعاليت: درمانگاه و اندوسكوپي ، كلونوسكوپي
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر آرمين ابطحيان
نام: دكتر آرمين ابطحيان
تخصص: متخصص ارتوپدي اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مهسا فلاح پور
نام: دكتر مهسا فلاح پور
تخصص: متخصص اطفال و نوزادان
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكترابراهيم فلاح زاده
نام: دكترابراهيم فلاح زاده
تخصص: فوق تخصص گوارش و كبد بزرگسال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مريم رضايي فريد
نام: دكتر مريم رضايي فريد
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر علي اكبر محمدي
نام: دكتر علي اكبر محمدي
تخصص: فوق تخصص جراح پلاستيك
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر شهريار ضيغمي
نام: دكتر شهريار ضيغمي
تخصص: فوق تخصص كليه و مجاري ادراري و نازايي مردان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر رامين عيدي نژاد
نام: دكتر رامين عيدي نژاد
تخصص: متخصص كودكان و نوزادان
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مژگان شاهيان
نام: دكتر مژگان شاهيان
تخصص: فوق تخصص نوزادان
بخش فعاليت: NICU
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فريده خرمي
نام: دكتر فريده خرمي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان -فلوشيپ لاپاراسكوپي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر حميد رضا نمازي
نام: دكتر حميد رضا نمازي
تخصص: فوق تخصص ارتوپدي
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فاطمه هنر پيشه
نام: دكتر فاطمه هنر پيشه
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر سميه نامجو
نام: دكتر سميه نامجو
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر هاشم رفيع زاده
نام: دكتر هاشم رفيع زاده
تخصص: متخصص اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر احسان برزيده
نام: دكتر احسان برزيده
تخصص: متخصص مغز و اعصاب
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر پگاه كرامتي
نام: دكتر پگاه كرامتي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر كامليا هميري
نام: دكتر كامليا هميري
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر حامد جعفري
نام: دكتر حامد جعفري
تخصص: جراح و متخصص ارتوپدي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فاطمه امام قرشي
نام: دكتر فاطمه امام قرشي
تخصص: متخصص اطفال و فوق تخصص كليه اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر عباس حسن پور
نام: دكتر عباس حسن پور
تخصص: جراح ومتخصص كليه ، مجاري ادراري و تناسلي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر فاطمه شهبازي
نام: دكتر فاطمه شهبازي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر اصغر بذرافشان
نام: دكتر اصغر بذرافشان
تخصص: متخصص اطفال - فوق تخصص آنكولوژي اطفال
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مژده دستغيب
نام: دكتر مژده دستغيب
تخصص: متخصص اطفال و نوزادان
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر انوشه خواجه دهي
نام: دكتر انوشه خواجه دهي
تخصص: جراح و متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتراعظم شجاعي
نام: دكتراعظم شجاعي
تخصص: متخصص زنان و زايمان
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر اعظم حسيني نوحداني
نام: دكتر اعظم حسيني نوحداني
تخصص: متخصص زنان و زايمان - فلوشيپ لاپاراسكوپي و هيستروسكوپي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر عبدالرضا حق پناه
نام: دكتر عبدالرضا حق پناه
تخصص: فوق تخصص كليه و مجاري ادراري و تناسلي
بخش فعاليت: درمانگاه و اتاق عمل
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر مژگان مقتدري
نام: دكتر مژگان مقتدري
تخصص: فوق تخصص آسم و آلرژي
بخش فعاليت: درمانگاه
 مشاهده رزومه
پزشكان بيمارستان مادر و كودك غدير دكتر محمد كريم جوهري
نام: دكتر محمد كريم جوهري
تخصص: متخصص چشم
بخش فعاليت: اتاق عمل
 مشاهده رزومه
متخصص كودكان#متخصص اطفال#متخصص نوزادان#بهترین دکتر ای وی اف در شیراز#دكتر خوب#بهترین دکتر نازایی#دکتر ختنه در شیراز#بهترین دکتر زنان شیراز#متخصص زنان و زایمان#دکتر دشتی شیراز
اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير