بازدید و واک راند از بخش VIP

تعداد بازديد: 546
بيمارستان مادر و كودك غدير بازديد و واك راند از بخش VIP بازديد و واك راند، آقاي دكتر مسعود اميني (رياست) و آقاي بهرام اختري (مديريت) بيمارستان از بخش VIP بيمارستان مادر و كودك غدير


بازديد و واك راند از بخش VIP


بازديد و واك راند از بخش VIP


بازديد و واك راند از بخش VIP


بازديد و واك راند از بخش VIP


بازديد و واك راند از بخش VIPاخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير