روز پرستار مبارک

تعداد بازديد: 3490
بيمارستان مادر و كودك غدير روز پرستار مبارك امسال حال و هواي روز پرستار با سالهاي ديگر خيلي متفاوت بود. مراجعه كنندگان و ارگانهاي مختلف جهت قدرداني از پرستاران زحمتكش سبد گل و هديه تقديم كردند


امسال حال و هواي روز پرستار با سالهاي ديگر خيلي متفاوت بود. مراجعه كنندگان و ارگانهاي مختلف جهت قدرداني از پرستاران زحمتكش سبد گل و هديه تقديم كردندروز پرستار مبارك امسال حال و هواي روز پرستار با سالهاي ديگر خيلي متفاوت بود. مراجعه كنندگان و ارگانهاي مختلف جهت قدرداني از پرستاران زحمتكش سبد گل و هديه تقديم كردند


روز پرستار مبارك


روز پرستار مبارك


روز پرستار مبارك


روز پرستار مباركاخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير