معرفی افراد کمیته اخلاق بالینی و پزشکی

تعداد بازديد: 408
بيمارستان مادر و كودك غدير معرفي افراد كميته اخلاق باليني و پزشكي افراد كميته اخلاق باليني و پزشكي اين مركز به شرح زير مي باشد :
1- آقاي دكتر مسعود اميني (رئيس بيمارستان)

2- آقاي اختري (مدير بيمارستان)

3- خانم عسكري (مترون)

4- خانم واثقي‌ (مسئول بهبود كيفيت و كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار)

5- خانم دلاوران (سوپروايزر كنترل عفونت و آموزش)

6- خانم بيات (دبير كميته اخلاق باليني و پزشكي)

7- خانم استواري ( مسئول اتاق عمل)

8- خانم وفا ( مسئول رسيدگي به شكايات)

9- خانم سميعي (مددكار اجتماعي)


معرفي افراد كميته اخلاق باليني و پزشكي 

اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير