طراحی و ساخت مخزن جدید ذخیره سازی آب

تعداد بازديد: 64
بيمارستان مادر و كودك غدير طراحي و ساخت مخزن جديد ذخيره سازي آب طراحي و ساخت مخزن جديد ذخيره سازي آب بيمارستان باظرفيت 120000ليتر انجام و در تاريخ 1403/02/09 با حضور رييس محترم هيئت مديره _مديرعامل محترم و اعضاء محترم هيئت مديره بيمارستان مورد بهره برداري قرار گرفت. در اين مراسم توضيحات و گزارش مراحل طراحي و ساخت توسط آقاي بهرام اختري مدير بيمارستان ارائه شد.


طراحي و ساخت مخزن جديد ذخيره سازي آب


طراحي و ساخت مخزن جديد ذخيره سازي آب


طراحي و ساخت مخزن جديد ذخيره سازي آب


طراحي و ساخت مخزن جديد ذخيره سازي آب


طراحي و ساخت مخزن جديد ذخيره سازي آب


طراحي و ساخت مخزن جديد ذخيره سازي آباخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير