بهبود کیفیت

تعداد بازديد: 3709
بيمارستان مادر و كودك غدير بهبود كيفيت مهمترين هدف از تشكيل واحد بهبود كيفيت، كارايي و اثر بخشي خدمات مي باشد كه نيازمند يك رويكرد نظام مند برنامه ريزي، نظارت و سنجش پيامدهاي باليني، انساني و اقتصادي است. شرح وظايف واحد بهبود كيفيت، تهیه و تدوین برنامه استراتژیک، تهیه،برنامه عملیاتی سالیانه،بررسی کیفیت خدمات،ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري هماهنگی لازم در خصوص ارزشیابی سالانه بیمارستان، ایجاد هماهنگی بین واحد های بیمارستان و ... است. مسئول بخش سركار خانم زراعتي مي باشد.


بهبود كيفيت


شرح وظايف واحد بهبود كيفيت

- تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
- تهیه برنامه عملیاتی سالیانه
- بررسی کیفیت خدمات
- ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
- هماهنگی لازم در خصوص ارزشیابی سالانه بیمارستان
- ایجاد هماهنگی بین واحد های بیمارستان
- ایجاد هماهنگی با سایر واحد های دانشگاه
- ایجاد هماهنگی بین بخشی -
- تهيه و تدوين شاخص هاي مورد نیاز مسئولان بيمارستان
- تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط
- جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه
- تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان
- بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد
- بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه
- بررسی رضایتمندی ارباب رجوع داخلی
- بررسی رضایت مندی ارباب رجوع خارجی
- پایش مستمر فعالیت ها
- تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی
- ارتباط مستمر با مسئولان بيمارستان در جهت رفع مشكلات
- نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه
- بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل
- تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه
- شرکت در جلسات و کنفرانسهای مرتبط


بهبود كيفيت شرح وظايف واحد بهبود كيفيت 

اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير