تجهیزات پزشکی

تعداد بازديد: 3951
بيمارستان مادر و كودك غدير تجهيزات پزشكي مجموعه ای است که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تأمین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی ، اثربخشی و رضایتمندی بیماران بر عهده دارد. از اهداف اين بخش مي توان به استفاده مؤثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها، افزایش عمر مفید تجهیزات ، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابی های زودهنگام و نابهنگام، کاهش هزینه های نگهداری ، تعمیر ، و زمان از کارافتادگی دستگاه ها، تأمین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی و هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیک ها ، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی وتوانایی های مرکز درمانی اشاره نمود.


هدف

الف) استفاده مؤثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها
ب) افزایش عمر مفید تجهیزات ، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابی های زودهنگام و نابهنگام
ج) کاهش هزینه های نگهداری ، تعمیر ، و زمان از کارافتادگی دستگاه ها
د) تأمین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی
هـ) هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیک ها ، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی وتوانایی های مرکز درمانی


تجهيزات پزشكي هدف


وظایف

١- آموزش
٢- تأمین ایمنی بیماران و پرسنل
٣- مدیریت چرخه نصب و تعمیر
٤- نظارت بر انبار طبی و انبار اسقاط
٥- مدیریت نگهداری و عملکرد دستگاه
٦- کارشناسی مشاور خرید تجهیزات و وسایل پزشکی
٧- کارشناسی اقتصادی تجهیزات پزشکی
٨- نظارت بر اجرای استانداردهای فضاهای درمانی در خصوص تجهیزات پزشکی
٩- مستند سازی و نگهداری اطلاعات


همكاران بخش

مسئول بخش: مهندس قاسم رياستي -
كارشناس الكترونيك: مهندس محمد مهدي چراغي پور 

اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير