مدیریت اطلاعات سلامت

تعداد بازديد: 3439
. بخش مدیریت اطلاعات سلامت بخشی است که کلیه اطلاعات آماری بیمارستان در ارتباط با بیمار و بیماری و پزشک می باشد را تجزیه وتحلیل می کند
.این امر تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف بیمارستان در خدمت رسانی بهتر دارد همچنین تمامی اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی بیمار را در قالب پرونده پزشکی بیمار جمع آوری ونگهداری می کند
.بخش مدیریت اطلاعات سلامت دارای چهار زیر مجموعه می باشد :۱- آمار ۲- بایگانی۳ -کنترل کمی وکیفی پرونده ۴- کدگذاری بیماریها واقدامات درمانی با استفاده از کتب ICD-10 تجهیزات بخش: اسکنر جهت اسکن پرونده های پزشکی و ایجاد پرونده الکترونیکی بیمار
 مسئول بخش : خانم حوریه نعمت الهی
پرسنل بخش :لیلا شهبازی ، مریم جعفر پور، ندا باقری، ناهید جاویدی
اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير