مدارک جهت تشکیل پرونده جراحی و بستری

تعداد بازديد: 7087

 ارائه مدارک هنگام تشکیل پرونده یا نهایتا صبح عمل (۸الی ۹ صبح) الزامی است . در صورت نقص مدارک و دیر آوردن و تایید نشدن توسط کارشناسان بیمه کل حساب به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

مدارک عمومی

 • همراه داشتن دفترچه بیمار و کپی خوانا از آن
 • همراه داشتن شناسنامه بیمار و کپی خوانا از آن
 • در صورتیکه بیمار کودک باشد همراه داشتن دفترچه مادر یا پدر بیمار الزامی است.
 • کودکان بالای دوسال عکسدار بودن دفترچه بیمه الزامی است.
 • در صورت متاهل بودن بیماران خانم غیر از شناسنامه خودشان همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی همسر الزامی است.
 • سربازانی که از دفترچه نیروهای مسلح استفاده میکنند نامه یگان الزامی است.

مدارک اختصاصیه عملهای مختلف

 • عمل سینوس: جواب کتبی سی تی اسکن
 • عمل پلک: تاییدیه بیمه های پایه (تامین اجتماعی یا خدمات درمانی یا نیروی مسلح) الزامی است. توجه فرمایید که در صورت نداشتن تاییدیه عمل زیبایی محسوب شده و آزاد محاسبه میگردد.
 • عمل چاقی : تاییدیه بیمه های پایه (تامین اجتماعی یا خدمات درمانی یا نیروی مسلح) الزامی است. توجه فرمایید که در صورت نداشتن تاییدیه عمل زیبایی محسوب شده و آزاد محاسبه میگردد.

توجه کسانی که بیمه خدمات درمانی دارند برای گرفتن تاییدیه به طبقه ۴ بیمارستان اتاق بیمه-  ساعت ۸ مراجعه  و بیمه شدگان محترم تامین اجتماعی و نیروی مسلح به اداره اصلی بیمه خود مراجعه فرمایند.

 • عمل دیسک کمر همراه با گذاشتن پلاتین

الف: بیمه تامین اجتماعی: cd عکس رادیولوژی به صورت ایستاده از کمر

ب: بیمه خدمات درمانی (سلامت):  جواب کتبی از MRI

 • سقط نوزاد: در صورتیکه جنبه بیماری و قانونی داشته باشد نامه از پزشک قانونی
 • سزارین: یا نامه پزشک یا سونوگرافی برای مشخص شدن علت سزارین
 • شکاف کام یا شکاف لب: در صورتیکه بیمار دفترچه نیروهای مسلح دارد و عمل برای دومین بار انجام میشود آوردن تاییدیه از بیمه نیروی مسلح الزامی است.

 

 

مدارک لازم جهت استفاده از بیمه برای نوزادان تازه متولد شده

الف: در صورتیکه مادر نوزاد بیمه تامین اجتماعی داشته باشد:

 • دفترچه بیمه مادر وکپی خوانا از آن
 • کپی خوانا گواهی ولادت از بیمارستانی که نوزاد در آن متولد شده
 • کپی دستور بستری پزشک

ب: در صورتیکه پدر و مادر نوزاد هر دو بیمه خدمات درمانی (سلامت) داشته باشند:

 • گرفتن معرفینامه از شعب اداره خدمات درمانی

(برای گرفتن معرفینامه: ارائه گواهی ولادت – دستور بستری پزشک – و دفترچه پدر و مادر نوزاد به شعب خدمات درمانی الزامی است.)

 

 • دفترچه مادر و کپی خوانا از آن
 • دستور بستری پزشک

ج: اگر مادر نوزاد دفترچه خدمات درمانی و پدر نوزاد دفترچه تامین اجتماعی داشته باشد حتما باید برای خود نوزاد دفترچه گرفته شود .

د: اگر مادر و پدر نوزاد دارای دفترچه نیروی مسلح باشند با مراجعه به اداره نیروی مسلح و ارائه گواهی ولادت- دفترچه پدر و دستور بستری باید برای نوزاد دفترچه بگیریند و دفترچه نوزاد را به بیمارستان ارائه فرمایند.

ارائه مدارک هنگام تشکیل پرونده یا نهایتا صبح عمل (۸ صبح) الزامی است . در صورت نقص مدارک و دیر آوردن و تایید نشدن توسط کارشناسان بیمه کل حساب به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير