آموزش

تعداد بازديد: 5721

** مشاهده کنندگان عزیز این اطلاعات به تعدادی از سوالات شایع در مورد بیماری های زیر پاسخ می دهد و مسلم است که شامل همه اطلاعات نیست و جایگزین صحبت  و مذاکره شما با پرستار و پزشک نخواهد بود**

 

یکی از استاندارد‌های کیفیت مراقبت پرستاری و از عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌ها، بهبودی و درمان بیماران آموزش به بیمار می‌باشد. آموزش به بیمار فرصـتهـاي یـادگیري را بـراي بیمـار و خـانواده وي در زمینـه بیمـاري، درمـان، مکانیسم هاي سازگاري و افزایش مهارت ها فراهم می کند لذا در این بخش با هدف آموزش به بیماران و مراجعه کنندگان در جهت تغییر رفتارهاي بهداشتی به منظور پیشـگیري، ارتقـاء و حفـظ سـلامتی و همچنین افزایش آگاهی بیماران در مورد وضعیت، نحوه مراقبت و درمان، مطالب مربوط به بیماریها گذاشته شده که با مراجعه به آنها میتوانید پاسخ سوالات خود را یافته و با عمل به توصیه های نوشته شده باعث نتیجه گیری بهتر در درمان بیماری شوید

مدير سايت
ناباروري و نازايي#چشم پزشكي#نكات تغذيه ايي#بیماریهای شایع اطفال#مسموميت هاي غذايي#بيماري هاي شايع زنان#عملهای جراحی شایع بزرگسالان#سنگ هاي كيسه صفرا

اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير