سامانه جوابدهي آنلاين

از طريق شماره ملي و شماره موبايل يا شماره تلفن


از طريق شماره پذيرش و شماره استعلام
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد