مشاوره و درمان چاقی


obesity

شايعترين جراحي هايي كه درجهت كاهش وزن در اين مركز انجام مي گيرد شامل اسليو يا كوچك كردن حجم معده  …. باي پس معده ، گذاشتن حلقه مي باشد.

 با گذاشتن حلقه دور معده مي توان حجم آنرا كم كرد. امكانات اين كلينيك  منطبق با استانداردهاي COE ( مراكز تأييد شده ) مي باشد همچنين اين مركز به عنوان (high volume center )(سالانه حدود  حداقل يكصد وپنجاه جراحي چاقي انجام مي شود ) و پس از ترخيص از بيمارستان  وضعيت بيمار از نظر جسماني – تغذيه اي مورد پيگيري تيم درمان قرار مي گيرند .

 

  • Sleeve Gastrectomy
  • Gastric Bypass Surgery
  • Gastric Banding Surgery
  • Stomach Shrinking Surgery
  • Gastric Ballon Surgery

obesity
obesity

 

 
پزشک
تخصص
  
دكتر سيد وحيد حسينيمتخصص جراحی عمومی فلوشیپ جراحی کلورکتال  
دکتر مسعود امینیمتخصص جراحی عمومی فلوشیپ لاپراسکوپی  
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد