زایمان فیزیولوژیک

تعداد بازديد: 6314
بيمارستان مادر و كودك غدير زايمان فيزيولوژيک زايمان فيزيولوژيک به معنی انجام زايمان ايمن، کم درد، طبيعی و بدون مداخلات پزشکی با رعايت حريم خصوصی زائو در کنار ترجيحاً همسر در محيطی امن و آرام منع عدم تحرک و منع عدم خوردن و آشاميدن است در زايمان فيزيولوژيک ، خانم باردار با دردهای کاملا طبيعی خود مراجعه می کند و پرونده بستری در بلوک زايمان تشکيل می شود . اما ديگر از وصل کردن سرم وخوابيدن روی تخت و غذا نخوردن و ...خبری نيست ! درزايمان فيزيولوژيک تمام سعی بر اين است که فرد احساس راحتی کند . همه کس و همه چيز در اختيار مادر باردار قرار دارد که فقط راحت باشد . احساس غريبی نکند
.وجود همراه زايمان (معمولا همسر يا مامای همراه) نيز ازاصول زايمان فيزيولوژيک است . در اين نحوه زايمان ،سرم درمانی اجباری و آنژيوکت و ... ممنوع است . همه چيز فقط و فقط در صورت "لزوم" انجام می شود مادر میتواند مايعات و غذاهای سبک استفاده کند .لزومی هم به دراز کشيدن روی تخت و تکان نخوردن نيست !

در زايمان فيزيولوژيک سعی ميکنيم از نيروهای طبيعی شکم و لگن برای پيشرفت زايمان استفاده کنيم مادران میتوانند در هر وضعيتی که خود انتخاب میکنند ودر آن وضعيت احساس راحتی بيشتری دارند قرار گرفته و زايمان نمايند،در پايان اين زايمان نوزاد در آغوش مادرقرار گرفته و رضايت مادر کاملا مشهود بوده چنانچه امکان حضور همراه يا همسر وجود داشته باشد اين زايمان با حمايت همراه يا همسر سريعتر و راحتتر انجام خواهد شد.


زايمان فيزيولوژيک


آيا جهت انجام زايمان فيزيولوژيک شرايط خاصی لازم است ؟

بله ، در درجه اول ، هيچ منعی جهت زايمان طبيعی نبايد داشته باشد . برای مثال ، جفت سرراهی ......

ضمنا خانم باردار بايستی طی دوران بارداری کلاسهای آمادگی زايمان را گذرانده تا مهارتهای لازم را جهت حضور در اين نوع زايمان کسب کند، همچنين همراه وی که ترجيحاً همسر بوده بايستی درچند جلسه از کلاسها شرکت نمايد.


زايمان فيزيولوژيک آيا جهت انجام زايمان فيزيولوژيک شرايط خاصی لازم است ؟
معمولا از ماه سوم حاملگی و حداقل طی هشت جلسه کلاس ها برگزار شده که هر جلسه حدود يک ونيم ساعت به طول میانجامد. مطالب آموزشی در کلاسهای فيزيولوژيک ارائه برنامه های ورزشی ويژه بارداری :جهت حفظ کشش عضلانی و پيشگيری از دردهای عضلانی و استخوانی دوران بارداری مانند کمردرد ، پيشگيری از پرولاپس رحمی و افتادگی مثانه ، همچنين حفظ اندام های زن مشابه قبل از بارداری و کنترل مشکلات گوارشی و بواسيرمي باشد.

برنامه های ريلکسيشن و تن آرامی جهت کاهش استرس و اضطراب دوران بارداری زايمان که منجر به ايجاد بارداری با نشاط و زايمانی آرام ، دور از نگرانی و استرس بوده و باعث افزايش اعتماد به نفس زائو می گردد.

آموزش مراقبت های دوران بارداری ، تغييرات فيزيولوژيک بارداری و زايمان ، آموزش مشکلات و عوارض غير قابل اجتناب بارداری ، تغذيه ، آموزش مراحل زايمان و کنترل هيجانات خانواده مادر باردار.
هر مادر باردار ، با هر تصميمی در مورد زايمانش می تواند از فوايد کلاسهای آمادگی دوران بارداری و زايمان بهره مند گردد . از يک مادر شاد و سالم کودکی شاد و سالم متولد می شود ،در روش زايمان فيزيولوژيک با ايجاد شرايط مناسب و استفاده از روش های زير درد زايمان را به ميزان زيادی کنترل کرده و با حذف بسياری از عوامل موثر بر درد زايمان شرايط کم دردی را ايجاد می نماييم ؛


طب فشاری :

که با تحريک گيرنده های مکانيکی منجر به کاهش درد می شود


تحرک مادر در ليبر :

منجر به نزول جنين و برطرف شدن وضعيت نامناسب جنين و منجر به افزايش سرعت زايمان می شود.


استفاده از آروماتراپی و رايحه درمانی :

با افزايش توليد اندروفين و کاهش ادراک درد


تکنيک های تنفسی و تمرکز :

با افزايش خون رسانی رحم و توليد اندروفين و کاهش ادراک درد.

تمرکز و منحرف کردن حواس ، تجسم خلاق ، با کاهش ادراک درد.


مصرف مايعات و غذای کم حجم :

مانع دهيدراسيون و کاهش قند خون و کاهش خستگی و کاهش توليد کاتكول آمين ها می شود.


حضور همراه در کنار مادر :

با حمايت عاطفی و روانی باعث افزايش اعتماد به نفس مادر و کاهش ترس می گردد.
منبع: بارداری و مامائی ويليامز 2018زايمان فيزيولوژيک#زايمان ايمن#زايمان کم درد#زايمان بدون مداخلات پزشکی#
اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير