بیماری های شایع بزرگسالان

تعداد بازديد: 4107

در حالت طبيعي مايعي از کبد ترشح ميشود که صفرا ناميده مي شود و براي کمک به بدن جهت هضم چربيها استفاده مي شود. پس از ساخته شدن صفرا در کبد، توسط مجراهايي در کيسه صفرا ذخيره مي شود تا زماني که بدن نياز به هضم چربيها پيدا کند. در اين زمان کيسه صفرا منقبض مي گردد و صفرا را با فشار به درون لوله اي به نام مجراي مشترک صفراوي که صفرا را به روده کوچک حمل مي کند، مي فرستد. با ترکيب اين مايع با چربي ها حل چربي ها نيزآغاز ميشود. سنگهاي کيسه صفرا وقتي تشکيل مي شوند که مايع ذخيره شده در کيسه صفرا تبديل به شکل قطعاتي از مواد جامد )شبيه سنگ سخت شده( مي گردد. سنگهاي صفراوي مي توانند جريان طبيعي صفرا را )زماني که در هر يک از مجراهاي حمل کننده صفرا از کبد به روده قرار مي گيرند( مسدود کنند. به دنبال اين انسداد ها التهاب مجاري رخ مي دهد.

مدير سايت
پوكي استخوان#استئوپروز#طحال‌برداری#اسپلنکتومی#کولکتومی#خارج كردن كليه#نفرکتومی#سنگهاي كليوي#پوليپ بيني#سنگ کیسه صفرا#آشالازی#بزرگی غده تيروئيد#پروستات#واريكوسل#بيماري فتق#بواسير#هموروئيد#فيستول مقعد#جراحی اسلیو معده
اخبار
.تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان مادر و کودک می باشد
طراحي و اجرا: واحد فناوري اطلاعات بيمارستان مادر و كودك غدير